HeShe Channel
 

愛的宣言 - 輕快篇


一見鐘情愛上你,二人世界我和你 

 
三生慶幸結識你 四處奔走為找你 
 
五種感覺形容你 六點起床想起你 
 
七卡鑽石常贈你 十全十美就是你 
 
日後全家我孭起 遮風擋雨全為你 
 
家用準時俾哂你 家務唔會交比你 
 
憑我全力保護你 更會愛錫你屋企 
 
痴心一片(新郎名) 一生一世只愛你 .